You are here: Home / Mengenai Kami

Mengenai Laman Web

Mengenai laman web rujukan Wakil Rakyat Projek Sinar

Wakil Rakayat adalah Projek Sinar laman web rujukan sumber terbuka yang mengunakan API dan pengkalan data terbuka yang dibina oleh Projek Sinar dan badan-badan lain.

Laman web ini adalah contoh dan juga ujian untuk API dan pengkalan data terbuka kami, supaya kami dapat mepertingkatkan ciri-ciri untuk pengguna-pengguna API dan pengkalan data kami.

Fungsi digunakan sekarang:


Pengakuan sokongan

Pembangunan laman web ini dan API sokongan adalah dengan bantuan:

Untuk makluman lanjut, sila layari laman web Projek Sinar - Wakil Rakyat.