Buku-buku yang disyorkan oleh Ahli-Ahli Parlimen

You are here: Home / Pusat Sumber / Buku-buku yang disyorkan oleh Ahli-Ahli Parlimen
Salah satu soalan yang dikemukakan kepada Ahli Parlimen adalah cadangan satu buku yang patut dibaca oleh rakyat Malaysia. Berikut adalah senaraibuku-buku yand disyorkan oleh Ahli-Ahli Parliamen yang telah menjawab soal selidik MyMP.

Senarai buku...

Mengenai MyMP

Malaysia dibahagikan kepada 222 kawasan pilihan raya parlimen; setiap pengundi di kawasan tersebut memilih satu Ahli Parlimen. Projek MyMP adalah satu laman web yang memberikan

pengenalan kepada Ahli-ahli Parlimen.

Tujuan projek MyMP adalah seperti berikut:

  • Supaya pengundi, terutamanya pengundi muda dapat mengenali Ahli-Ahli Parlimen mereka;
  • Mengeratkan hubungan di antara Ahli Parlimen dan pengundi dan
  • Mendidik pengundi, terutama pengundi belia mengenai sistem demokrasi berparlimen.

Maklumat lanjut